Eliasz wkracza do Nieba na płomiennym rydwanie, odbitka graficzna Gustave’oraz Doré

Eliasz, hebr. אליהו Eliyyáhu, stgr. Ἠλίας Elias, cs. Prorok Ilija, ang. Elijah – jeden z wieszczów Starego Testamentu; reputacja objaśniane jak: „Bogiem jest Jahwe”, „moim Bogiem istnieje Jahwe”. Święty Kościoła rzymskokatolickiego, prawosławnego, koptyjskiego, ormiańskiego a syryjskiego.

Eliasz w Biblii

Eliasz po kiedyś największej rangi nazwany jest w 1 Księdze Królewskiej jak niosący słowo Boga Jahwe Achabowi, królowi Izraela. Określany tejże jak „Tesbitczyk” (porodzony w Tiszbe w Gileadzie). Po audiencji przy suwerena Achaba schował się na pustkowiu nad nurtem „Kerit, jaki istnieje na wschód od Jordanu”, gdzie kruki zapewniały mu strawa. Gdy z względu posuchy potok wysechł, Bóg przekazał Eliasza aż do miasta Sarepta w okolicach Sydonu (Fenicja). Mieszkał w domu wdowy przez 2 latach. W owym czasie wróżbita wskrzesił martwego synu wdowy (1 Krl 17,3-24).

U końca swego okresu odosobnienia Eliasz zastał Obadiasza – zarządcę dworu suzerena Achaba, jaki pozostawał wyprawiony na poszukiwanie odkrywczych pastwisk na rzecz bydła. Obadiasz – na posłać Eliasza – obwieścił wkrótce swojemu panu, gdzie żył dezerter. Wkrótce królik trafił na zebranie Eliasza – obarczył go obligacją w ciągu zmartwienia Izraela (Achab wszedł w swoim skraju nabożeństwo bogiem Baala wewnątrz perswazją połowic, Jezebel). Rozstrzygnięciem konfliktu o zgodność z rzeczywistością Boga – Jahwe Eliasza plus Baala Achaba – dysponowały znajdować się uniwersalne jałmużny całopalne na Górze Karmel. Jahwe pozwalał Eliaszowi poczynić cudu, kto namówił Izraelitów o fałszywości Baala. 450 wróżbitów owego idola zostało zabitych. Od tego okresu krainę przegapiła posucha a chęć.

Jezabel zirytowana śmiercią wieszczów Baala zagroziła śmiercią Eliaszowi (1 Krl 19:1-2), atoli ten zbiegł do Beer Szewy dodatkowo powściągał się w kniei. Gdy wypoczywał wobec drewnem janowca odezwał się doń zdanie archanioła: „Wstań, konsumuj; bo jeszcze zadumaną drogę masz”. Pożywiwszy się, wypadł operacja logiczna szedł z wykorzystaniem 40 dni aż do Góry Horeb (Synaj), gdzie zamieszkiwał w pieczary. Bóg wówczas zapytał: „Co po tej stronie wykonujesz, Eliaszu?”. W kontrakcji na żalenie się Eliasza, Bóg nakazał mu zmierzać aż do Damaszku natomiast namaścić Chazaela królem Aramu, Jehu królikiem Izraela a Elizeusza prorokiem prywatnego miasta (1 Krl 19:13-21).

Hajfa – Grota, w jakiej, według tradycji, Eliasz powściągał się zanim Jezebel

W 6 latami po owym ostrzegł Achaba również Jezabel, iż oboje sczeźniecie fatalnie. Podobnie, 4 lat później, oświadczył kostucha Achazjasza – synu Achaba operacja logiczna Jezabel, kto naszedł stolec po ojcu (2 Krl 1,17). Między owymi wydarzeniami przypowieść wróżbity oną istnieje głęboko świetna – realne, że udał się w separacja na obojętnie jaki epoka.

Udał się do Gilgalu, do uczniów wróżbitów – w tamtym miejscu ofiarował noezę Elizeuszowi, swemu spadkobiercy. Uczeń Eliasza przygnębił się natychmiastowym ubyciem mistrza, negacja logiczna odszedł go w wędrówce aż do Bethel operacja logiczna Jerycho. Przeszli między rozstąpionymi kitami Jordanu, tymczasem lada dzień „łoże ognisty i konie południowe rozłączyły obydwu: zaś zanurkował Eliasz za pomocą wichura do eldorada”. Elizeusz ponowił gest swojego nauczyciela – zdzieleniem płaszcza w watę, rzeczka rozstąpiła się koniunkcja pokonał przezeń. 50 proroków widzących to scena powiadało: „Spoczął duch Eliaszów na Elizeuszu”.

W ów fortel zawalone pozostały słowa Księgi Powtórzonego Prawa 21,17: „Jeśli pierworodnym istnieje syn niekochanej, musi mu potwierdzać dwoistą akt wszelkiego, co dysponuje, gdyż płeć brzydka jest pierwociną jego dyspozycyj. On moja pełnomocnictwo aż do pierworodztwa”.

W żydowskim piśmiennictwu złowieszczym Eliasz pojawia się w charakterze jedna z kreacyj poprzedzających przybycie Mesjasza (Ml 3,23, Syr 48,10). Według fałszywej Apokalipsy Eliasza, Eliasz społem z Henochem w okresach skrajnych macie się sprzeciwić konkurentowi Mesjasza, toż pozostają zabici natomiast ich trup wypoczywają 3,5 dnia na rynku. Później aliści zmartwychwstają oraz pokonywają synem nieprawości. Do owej tymże tradycji przypuszczalnie odwołuje się Apokalipsa religijnego Jana (11,3-12).

Odwołania w Nowym Testamencie

Żaden ze starych wróżbitów panu istnieje w rzeczy samej często przywoływany w Nowym Testamencie niczym Eliasz. Kapłani natomiast Synowie Lewiego mówili Janowi Chrzcicielowi (Jn 1,25): „Czemuż w związku z tym przezywasz, pod warunkiem ty oną jesteś Chrystus ani Eliasz, ani wieszcz?” Święty Paweł – w Liście aż do Rzymian 11,2 – odwołuje się do wydarzenia z przeszłości, przekonywając, że Bóg onego odsunął się odkąd swych gościom. List Jakuba 5,17 naświetla zalęgnąć się Eliasza w charakterze ideał postaci modlącej się (i Łk 4,25; 9,54).

Ewangeliści: Mateusz (11,11) zaś Łukasz (9,8) życie Jana Chrzciciela odzwierciedla prycza wróżbity Eliasza: „obecność w puszcz, zamieszkiwanie na pustyni, niezwłoczny zaranie misji” (1 Krl 17,1-3; Łk 3,2-3); nawet te samej „włosienne kreacji dodatkowo skórzany pasmo naokoło bioder” (2 Krl 1,8; Mt 3,4).

Nadzieję na powtórne przybycie Eliasza także jego siłę zawiera Proroctwo Malachiasza (3:23-24). Nadzieja owa jest sprzęgana z uwolnieniem Narodu. Każda dodatkowa stan, jaka zjawiała się w dziejach, w mocnym stopniu dysponowała nawyki oraz właściwości Eliasza. Jan Chrzciciel na płynni ze swym spokojnie usposobionym Następcą pozostał obwieszczony Eliaszem (Mt 11,13-14; 16,14; 17,10; Mk 9,11; 15,35; Łk 9,7-8; Jn 1,21). Jego pojawienie się w trakcie Przemienienia najwidoczniej onego zaskoczyło uczniów.

Jego echo obchodzone istnieje ściśle z Martyrologium Rzymskim 20 lipca .

Eliasz w Islamie

W Koranie Eliasz jest mahometańskim prorokiem występującym pod spodem mianem Iljas.

W próbce

Postać Eliasza istnieje złączona z eponimicznym oratorium Feliksa Mendelssohna (synem Abrahama Mendelssohna, synu Mojżesza Mendelssohna). Biblijny prorok Eliasz jest podobnie pryncypialnym chojrakiem powieści Paulo Coelho Piąta zatrzęsienie.

Obiekty geograficzne wymienione imieniem Eliasza

 • Imieniem Eliasza nazwany istnieje drugi co aż do wielkości zwieńczenie Stanów Zjednoczonych – Góra Świętego Eliasza, i podobnie Przylądek Świętego Eliasza na wyspie Kayak.
 • Eliaszówka – szpic wyżynny stawiany w Beskidzie Sądeckim, w Paśmie Radziejowej, na krawędzi polsko-słowackiej, dokąd korzenie bierze plus słowacki nurt Eliaszówka.
 • Eliaszówka – górka na Wyżynie Olkuskiej krąg Gorenic w województwie małopolskim.
 • Eliaszówka – niekolosalny strumyk w województwie małopolskim, skradziony napływ Krzeszówki. Wypływa z Wyżyny Olkuskiej, ponad miejscowości Czerna, płynie z wykorzystaniem Dolinę Eliaszówki (Dolinę Eliasza) w rezerwacie przyród Dolina Eliaszówki.
 • Eliaszówka – wieś na Ukrainie w regionie starokonstantynowskim należącym do obrębu chmielnickiego.
 • Jaskinia Eliasza – jedna z groty w niecułce mienioną Równiną Cyprysów (inne nazw: Kotlina Eliasza; Basen Eliasza; Płaskowyż Eliasza lubować się Amfiteatr Siedemdziesięciu Mędrców) pod drodze na Górę Synaj w muhafazie Synaj Południowy w Egipcie.
 • Dolina Eliasza – niecka (wadi) w protektoracie Święta Katarzyna w muhafazie Synaj Południowy w Egipcie, obok rat Góry Synaj.

Zobacz tęż

 • pacierz za wstawiennictwem sakralnego
 • religijni także błogosławieni Kościoła katolickiego
 • religijni prawosławni

Bibliografia

 • Eliasz, prorok na DEON.pl (SJ oraz Wydawnictwo WAM)
 • pror. Eliasz na cerkiew.pl (opr. Jarosław Charkiewicz)
 • Elija (Elias) – Ökumenisches Heiligenlexikon (niem.)